BUTTERFLY banner
135
Jmp 26
Jck 16
Frz 4
Glp 14
HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW banner
126
Jmp 8
Jck 22
Frz 0
Glp 15
KUNG FU FIGHTING banner
116
Jmp 16
Jck 0
Frz 0
Glp 0
LET'S GET DOWN banner
129
Jmp 16
Jck 4
Frz 0
Glp 2
LITTLE BITCH banner
152-163
Jmp 26
Jck 15
Frz 0
Glp 0
MAKE IT BETTER banner
119
Jmp 46
Jck 46
Frz 0
Glp 0
MONEY banner
-
568
-
67
-
-
118
Jmp 39
Jck 39
Frz 0
Glp 0
MY FIRE (UKS Remix) banner
130
Jmp 1
Jck 34
Frz 0
Glp 3
PARANOiA banner
180
Jmp 52
Jck 11
Frz 0
Glp 0
STRICTLY BUSINESS banner
-
456
-
56
-
-
125
Jmp 10
Jck 0
Frz 0
Glp 0
THAT'S THE WAY (I LIKE IT) banner
108-109
Jmp 0
Jck 0
Frz 0
Glp 0
TRIP MACHINE banner
160
Jmp 27
Jck 0
Frz 0
Glp 0