Are You Ready Do The Bus Stop banner
109
Jmp 9
Jck 19
Frz 0
Glp 0
Chim Chim Cher-ee banner
145
Jmp 23
Jck 0
Frz 0
Glp 0
D.D.D! banner
160
Jmp 5
Jck 0
Frz 0
Glp 0
Disco Inferno banner
-
35
-
-
35
-
-
129
Jmp 18
Jck 3
Frz 0
Glp 0
ELECTRICAL PARADE banner
-
46
-
-
58
-
-
130
Jmp 33
Jck 0
Frz 0
Glp 0
Fire banner
142
Jmp 52
Jck 2
Frz 0
Glp 0
I Want You Back banner
-
13
-
-
36
-
-
98
Jmp 8
Jck 0
Frz 0
Glp 0
IT'S A SMALL WORLD banner
148
Jmp 45
Jck 0
Frz 0
Glp 0
IT'S A SMALL WORLD banner
183
Jmp 44
Jck 7
Frz 0
Glp 0
Johnny B. Goode banner
-
45
-
-
56
-
-
173
Jmp 45
Jck 0
Frz 0
Glp 0
Let's Groove banner
-
23
-
-
36
-
-
135
Jmp 23
Jck 0
Frz 0
Glp 0
Let's Twist Again banner
158-170
Jmp 33
Jck 0
Frz 0
Glp 1
Macarena banner
-
13
-
-
24
-
-
103
Jmp 8
Jck 0
Frz 0
Glp 0
Macho Duck banner
148
Jmp 32
Jck 0
Frz 0
Glp 0
Mickey Mouse March banner
152
Jmp 17
Jck 6
Frz 0
Glp 0
Mickey Mouse March banner
152
Jmp 15
Jck 0
Frz 0
Glp 0
Mr. Bassman banner
250
Jmp 26
Jck 0
Frz 0
Glp 0
Night Of Fire banner
155
Jmp 29
Jck 0
Frz 0
Glp 0
Supercalifragilisticexpialidocious banner
114-200
Jmp 50
Jck 3
Frz 0
Glp 0
Superstition banner
-
24
-
-
35
-
-
99
Jmp 1
Jck 0
Frz 0
Glp 0
Surfin' U.S.A. banner
-
46
-
-
46
-
-
166
Jmp 21
Jck 0
Frz 0
Glp 0
The Bump banner
-
13
-
-
35
-
-
100
Jmp 49
Jck 17
Frz 0
Glp 0
Twilight Zone banner
-
35
-
-
38
-
-
129
Jmp 36
Jck 49
Frz 0
Glp 15
Vacation banner
-
24
-
-
46
-
-
145
Jmp 4
Jck 0
Frz 0
Glp 0
Zip-A-Dee-Doo-Dah banner
150
Jmp 23
Jck 0
Frz 0
Glp 3