ASA GA MATA KURU banner
96
Jmp 66
Jck 10
Frz 0
Glp 10
go on,baby! banner
102
Jmp 102
Jck 5
Frz 0
Glp 10
HARETARA IINE banner
124
Jmp 18
Jck 2
Frz 0
Glp 55
IT'S SO DELICIOUS banner
116
Jmp 76
Jck 16
Frz 0
Glp 1
KESSEN WA KINYOUBI banner
125
Jmp 58
Jck 1
Frz 0
Glp 0
LOVE LOVE LOVE banner
84
Jmp 13
Jck 0
Frz 0
Glp 1
LOVETIDE banner
118
Jmp 50
Jck 8
Frz 0
Glp 5
NANTE KOI SHITANDARO banner
80
Jmp 33
Jck 4
Frz 0
Glp 2
opening theme ~the monster is coming~ banner
143-165
Jmp 26
Jck 3
Frz 0
Glp 0
PEACE! banner
161
Jmp 57
Jck 0
Frz 0
Glp 0
Ring!Ring!Ring! banner
190
Jmp 71
Jck 0
Frz 0
Glp 71
SNOW DANCE banner
94
Jmp 15
Jck 21
Frz 0
Glp 7
URESHII! TANOSHII! DAISUKI! banner
113
Jmp 45
Jck 6
Frz 0
Glp 4