AM-3P banner
130
Jmp 29
Jck 7
Frz 0
Glp 0
BAD GIRLS banner
122
Jmp 31
Jck 4
Frz 0
Glp 0
BOOM BOOM DOLLAR banner
135
Jmp 7
Jck 14
Frz 0
Glp 0
BOYS banner
138
Jmp 15
Jck 54
Frz 0
Glp 15
BRILLIANT 2U banner
150
Jmp 20
Jck 0
Frz 8
Glp 0
DUB-I-DUB banner
136
Jmp 58
Jck 13
Frz 0
Glp 0
EL RITMO TROPICAL banner
133
Jmp 30
Jck 13
Frz 0
Glp 0
GET UP'N MOVE banner
132
Jmp 33
Jck 18
Frz 0
Glp 0
HERO banner
138
Jmp 15
Jck 8
Frz 0
Glp 0
I believe in miracles banner
126
Jmp 9
Jck 20
Frz 0
Glp 0
IF YOU WERE HERE banner
146
Jmp 15
Jck 15
Frz 0
Glp 0
LOVE banner
129
Jmp 4
Jck 13
Frz 0
Glp 2
MAKE A JAM! banner
124
Jmp 25
Jck 15
Frz 0
Glp 0
MAKE IT BETTER (So-REAL Mix) banner
118
Jmp 50
Jck 16
Frz 0
Glp 0
PARANOIA KCET (clean mix) banner
180
Jmp 27
Jck 28
Frz 0
Glp 0
PARANOIA MAX (DIRTY MIX) banner
190
Jmp 46
Jck 18
Frz 0
Glp 0
PARANOIA MAX (DIRTY MIX) (in roulette) banner
-
678
-
78
-
-
190
Jmp 23
Jck 17
Frz 0
Glp 0
PUT YOUR FAITH IN ME banner
120
Jmp 6
Jck 20
Frz 0
Glp 0
SMOKE banner
135
Jmp 21
Jck 29
Frz 0
Glp 0
SP-TRIP MACHINE (JUNGLE MIX) banner
160
Jmp 22
Jck 13
Frz 0
Glp 0
Stomp to my beat banner
134
Jmp 23
Jck 16
Frz 0
Glp 28
TUBTHUMPING banner
104
Jmp 14
Jck 37
Frz 0
Glp 0