20,NOVEMBER (D.D.R. version) banner
130
Jmp 1
Jck 14
Frz 0
Glp 0
AFRONOVA banner
200
Jmp 60
Jck 2
Frz 0
Glp 0
BOOM BOOM DOLLAR (K.O.G G3 MIX) banner
170
Jmp 2
Jck 5
Frz 0
Glp 0
BUTTERFLY (UPSWING MIX) banner
170
Jmp 25
Jck 45
Frz 0
Glp 8
CAPTAIN JACK (GRANDALE REMIX) banner
170
Jmp 31
Jck 14
Frz 0
Glp 0
DAM DARIRAM banner
142
Jmp 17
Jck 2
Frz 0
Glp 4
DEAD END banner
190
Jmp 40
Jck 19
Frz 0
Glp 0
DO IT ALL NIGHT banner
143
Jmp 2
Jck 16
Frz 0
Glp 0
DYNAMITE RAVE banner
150
Jmp 19
Jck 4
Frz 0
Glp 5
END OF THE CENTURY banner
171
Jmp 62
Jck 3
Frz 0
Glp 0
FLASHDANCE (WHAT A FEELING) banner
167
Jmp 48
Jck 0
Frz 0
Glp 0
gentle stress (AMD SEXUAL MIX) banner
160
Jmp 34
Jck 14
Frz 0
Glp 0
GET UP (BEFORE THE NIGHT IS OVER) banner
124
Jmp 25
Jck 15
Frz 0
Glp 12
GET UP AND DANCE banner
107-109
Jmp 4
Jck 45
Frz 0
Glp 0
GRADIUSIC CYBER (AMD G5 MIX) banner
160
Jmp 16
Jck 4
Frz 0
Glp 2
HOLIDAY banner
128
Jmp 20
Jck 8
Frz 0
Glp 0
IF YOU CAN SAY GOODBYE banner
132
Jmp 28
Jck 24
Frz 0
Glp 0
Jam Jam Reggae banner
90
Jmp 67
Jck 38
Frz 0
Glp 1
KEEP ON MOVIN' banner
132
Jmp 9
Jck 3
Frz 0
Glp 0
La Senorita banner
182
Jmp 1
Jck 0
Frz 0
Glp 0
LET THEM MOVE banner
115
Jmp 0
Jck 8
Frz 0
Glp 0
LUV TO ME (AMD MIX) banner
154
Jmp 16
Jck 17
Frz 0
Glp 0
MR. WONDERFUL banner
138
Jmp 0
Jck 10
Frz 0
Glp 0
OH NICK PLEASE NOT SO QUICK banner
130
Jmp 72
Jck 7
Frz 0
Glp 0
OPERATOR banner
135
Jmp 9
Jck 7
Frz 0
Glp 0
PARANOiA Rebirth banner
190
Jmp 15
Jck 27
Frz 0
Glp 0
ROCK BEAT banner
150
Jmp 44
Jck 20
Frz 0
Glp 0
Silent Hill banner
125
Jmp 15
Jck 26
Frz 0
Glp 0
SO MANY MEN banner
120
Jmp 8
Jck 8
Frz 0
Glp 0
THE RACE banner
143
Jmp 61
Jck 37
Frz 0
Glp 0
TURN ME ON (HEAVENLY MIX) banner
170
Jmp 29
Jck 8
Frz 0
Glp 0
UPSIDE DOWN banner
124
Jmp 33
Jck 39
Frz 0
Glp 0
VOL.4 banner
165
Jmp 7
Jck 27
Frz 0
Glp 0
WONDERLAND (UKS MIX) banner
128
Jmp 14
Jck 0
Frz 0
Glp 0
XANADU banner
130
Jmp 11
Jck 5
Frz 0
Glp 2