BOYS banner
138
Jmp 15
Jck 54
Frz 0
Glp 15
BRILLIANT 2U banner
150
Jmp 32
Jck 15
Frz 0
Glp 0
butterfly (UPSWING MIX) banner
170
Jmp 25
Jck 45
Frz 0
Glp 8
CAFE banner
129
Jmp 12
Jck 3
Frz 0
Glp 2
CAT'S EYE (Ventura Mix) banner
159
Jmp 4
Jck 0
Frz 0
Glp 0
CONGA FEELING banner
130
Jmp 17
Jck 3
Frz 0
Glp 0
DO IT ALL NIGHT banner
143
Jmp 25
Jck 2
Frz 0
Glp 12
DO ME (H.I.G.E.O MIX) banner
130
Jmp 15
Jck 8
Frz 0
Glp 5
DUB-I-DUB banner
136
Jmp 23
Jck 28
Frz 0
Glp 0
DYNAMITE RAVE banner
150
Jmp 19
Jck 4
Frz 0
Glp 5
FLASHDANCE (WHAT A FEELING) banner
167
Jmp 48
Jck 0
Frz 0
Glp 0
HAVE YOU NEVER BEEN MELLOW banner
126
Jmp 8
Jck 22
Frz 0
Glp 15
LET'S GET DOWN banner
129
Jmp 16
Jck 4
Frz 0
Glp 2
LOVE banner
129
Jmp 4
Jck 13
Frz 0
Glp 2
Lupin the 3rd '78 banner
150
Jmp 11
Jck 15
Frz 0
Glp 16
MY FIRE (UKS Remix) banner
130
Jmp 1
Jck 34
Frz 0
Glp 3
NA-NA banner
133
Jmp 3
Jck 24
Frz 0
Glp 0
OPERATOR banner
135
Jmp 42
Jck 4
Frz 0
Glp 0
PETIT LOVE banner
155
Jmp 26
Jck 6
Frz 0
Glp 106
RHYTHM AND POLICE (K.O.G G3 Mix) banner
170
Jmp 10
Jck 11
Frz 0
Glp 0
SKY HIGH banner
160
Jmp 22
Jck 2
Frz 0
Glp 0
Stomp to my beat banner
134
Jmp 23
Jck 16
Frz 0
Glp 28
VOL.4 banner
165
Jmp 24
Jck 25
Frz 0
Glp 22
WONDA (SPEED K MIX) banner
170
Jmp 29
Jck 9
Frz 0
Glp 0
XANADU banner
130
Jmp 11
Jck 5
Frz 0
Glp 2